Elektromobilność: coraz więcej miast posiada operatorów ogólnodostępnej stacji ładowania