FOTOWOLTAIKA

Fotowoltaika

Pogoda w Polsce, a szczególnie w województwie lubelskim sprzyja szybko rozwijającemu się rynkowi energii fotowoltaicznej.  Nasłonecznienie naszego kraju podobne jest do tego w Niemczech, gdzie zainstalowane systemy fotowoltaiczne produkują  ponad 33 GW prądu.

Najwięcej słonecznych dni występuje w miesiącach wiosenno-letnich (kwiecień – wrzesień), w tym czasie trafia do Polski 80% promieniowania rocznego. Średnia moc promieniowania słonecznego  na 1m2 powierzchni wynosi około 1000W/m2. W Polsce rocznie usłonecznienie wynosi od 1390 do 1900 godzin. Najwyższe nasłonecznienie w naszym kraju znajduje się w południowej części województwa lubelskiego i wynosi ok. 1050 kWh/m2/rok. W centralnej Polsce nasłonecznienie waha się od 1022 – 1048 kWh/m2/rok. Na pozostałym terenie kraju wynosi ono nieco poniżej 1000 kWh/m2 rocznie.

Fotowoltaika – fakty i podstawowe informacje

Fotowoltaika to prężnie rozwijająca się dziedzina, korzystająca z jednego z zasobów energii odnawialnej – promieniowania słonecznego. Technologie fotowoltaiczne mają trzy istotne zalety: są ekonomiczne, ekologiczne i pozwalają na duże oszczędności energetyczne. Warto poznać podstawowe fakty dotyczące fotowoltaiki i zainteresować się rewolucją, jaka dokonuje się w przemyśle energetycznym dzięki zastosowaniu systemów PV.

Podstawy fotowoltaiki

Zasada pozyskiwania energii elektrycznej przy wykorzystaniu systemów fotowoltaicznych jest dość prosta. Panele fotowoltaiczne wychwytują i przetwarzają promieniowanie słoneczne, zamieniając je na energię elektryczną (inaczej prąd). Wbrew powszechnym opiniom, systemy PV nie potrzebują idealnej pogody, aby działać w sposób efektywny – panele wychwytują promieniowanie słoneczne także w pochmurne dni.

Energia uzyskiwana dzięki technologiom fotowoltaicznym może być wykorzystywana w rozmaity sposób. Można ją przetwarzać na własny użytek (do zasilania domu lub innego budynku) bądź sprzedać zakładowi energetycznemu (niektórzy część energii wykorzystują do własnych potrzeb, a nadwyżkę – odsprzedają).

 

 

Podstawowe informacje na temat technologii

Ogniwa fotowoltaiczne (PV) to elementy bezpośrednio konwertujące promieniowanie słoneczne na prąd elektryczny. Sama nazwa ,,fotowoltaika” pochodzi od procesu zamiany światła (ang. photons) na prąd (ang. voltage). Alternatywnie przemianę tę nazwano efektem PV. Zjawisko zostało odkryte w 1954 roku przez naukowców z firmy o nazwie Bell Telephone. Badacze zaobserwowali ładunek, który został uwolniony z krzemu (pierwiastka będącego składnikiem np. piasku) po wystawieniu go na działanie promieniowania słonecznego.

Po opracowaniu technologii fotowoltaicznej zaczęto ją wykorzystywać do zasilania niewielkich urządzeń (zegarków, kalkulatorów) oraz satelitów. Obecnie za pomocą paneli PV zasilane są domy, budynki, a duże przedsiębiorstwa budują farmy fotowoltaiczne dostarczają bardzo duże ilości energii.

Panele PV – kilka faktów

Najpowszechniej wykorzystywane panele PV są tworzone na bazie krzemu i mają postać płaskiej płyty. Takie rozwiązanie jest, jak dotychczas, uznawane za najbardziej efektywne. Jeden panel to 40 połączonych ze sobą ogniw. Przyjmuje się, że standardowej wielkości dom jednorodzinny wymaga instalacji od 15 do 30 paneli, aby stać się niezależnym od innych źródeł energii.

Korzyści płynące z fotowoltaiki

Zastanawiasz się, co można zyskać, zamieniając tradycyjne źródła energii na promieniowanie słoneczne? Podstawowe korzyści płynące z wykorzystania fotowoltaiki to:

  • niższe rachunki za prąd – po instalacji paneli PV możesz korzystać z darmowego i nieograniczonego źródła energii, jakim jest promieniowanie słoneczne;
  • dodatkowe źródło dochodu – zakłady energetyczne chętnie kupują energię wygenerowaną przez ogniwa fotowoltaiczne (możesz sprzedać im całą energię lub tylko niewykorzystaną przez Ciebie nadwyżkę);
  • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska – instalując panele fotowoltaiczne, dajesz wyraz swojej trosce o środowisko naturalne i przyczyniasz się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powietrza (szacuje się, że domowa, wykorzystywana na własny użytek instalacja PV pozwala ograniczyć emisję dwutlenku węgla o aż tonę rocznie).