Umowa o dofinansowanie projektu ,,Energia z biomasy i słońca dla gminy Markuszów” – podpisana