Wskaźniki

30

Instalacji OZE

4

Kotły na biomasę

26

Instalacji fotowoltaicznych