Korzyści stosowania OZE

Korzyści wynikające z zastosowania odnawialnych źródeł energii:

ekonomiczno – społeczne – wprowadzenie niewyczerpalnych i tanich źródeł energii –w miejsce trudniej dostępnych i coraz droższych paliw kopalnych:

  • zmniejszenie uzależnienia od obcych źródeł energii
  • stworzenie warunków konkurencji między producentami energii (ceny energii wynikają z kosztów jej pozyskania)
  • stworzenie nowych stanowisk pracy (redukcja bezrobocia w regionach rolniczych)
  • zagospodarowanie nieużytków na produkcję rolną dla sektora paliwowo – energetycznegowy
  • korzystanie nadwyżek produkcji rolnej (zbóż, ziemniaków, roślin oleistych oraz odpadów np. słomy

ekologiczne:

  • zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z przetwarzaniem paliw kopalnych
  • redukcja efektu cieplarnianego
  • zmniejszanie ilości odpadów
  • uregulowanie stosunków wodnych

zdrowotne:

  • ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska

Energia odnawialna jest energią tanią, przyjazną człowiekowi i środowisku.

Odnawialne źródła są dostępne za darmo (energia słońca, wiatru, biogazu) lub po niewielkich kosztach (słoma, drewno).