Gmina Markuszów

Gmina Markuszów w zgodzie z naturą

Jednym z priorytetowych działań naszego samorządu jest troska o środowisko naturalne, w którym żyjemy. Niezwykle istotne dla nas jak będzie wyglądała nasza planeta, nasz region, nasza mała ojczyzna, dlatego też już dziś czynimy wszelkie starania by nasz “wspólny Dom”, jakim jest nasza gmina, była w jak największym stopniu przyjazna środowisku. Zależy nam by  nasze dzieci mogły żyć w otoczeniu wolnym od zanieczyszczeń, dlatego też dokładamy wszelkich starań, by wdrażać i promować wszelkie inicjatywy pozytywnie wpływające na środowisko naturalne.

 

Realizacja projektu możliwa była dzięki środkom z Unii Europejskiej oraz aktywnej współpracy przedstawicieli samorządu gminy z mieszkańcami. Wszystkie te wspólne starania zaowocowały zainstalowaniem specjalnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii przyczyniając się do zwiększenia poziomu jakości środowiska w Naszej Gminie!

Działajmy dalej na rzecz czystego środowiska!

  • “czysta” energia z instalacji OZE – 99 %
  • działania w zgodzie z naturą  – 99 %

O GMINIE

Gmina Markuszów jest gminą wiejską, położoną w województwie lubelskim, we wschodniej części powiatu puławskiego.

Gmina sąsiaduje z gminami: Abramów (powiat lubartowski) – od północy, Nałęczów – od południa, Garbów (powiat lubelski) – od wschodu, Kurów – od zachodu.

Przez teren gminy przebiegają drogi krajowe nr 12 i 17, zaliczane do sieci dróg międzynarodowych jako E-372, oddalona jest:

  • od stolicy kraju – Warszawy ok. 145 km,
  • od miasta wojewódzkiego – Lublina ok. 32 km,
  • od miasta powiatowego – Puław ok. 22 km.

Zajmuje powierzchnię 40 km², a w jej skład wchodzi 10 sołectw: Bobowiska, Góry, Góry-Kolonia, Kaleń, Łany, Markuszów, Olempin, Olszowiec, Zabłocie i Wólka Kątna. W 2019  roku gminę zamieszkiwało 2965 osób.

Położenie gminy na zbiegu Płaskowyżu Nałęczowskiego i Wysoczyzny Lubelskiej wpływa na zróżnicowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Markuszowa. Południowa część leży na Płaskowyżu Nałęczowskim i ma rozwiniętą malowniczą rzeźbę terenu z siecią wąwozów będących pozostałością po zlodowaceniu. Północna część gminy leży na Wysoczyźnie Lubartowskiej. Występują tu lasy wyrosłe w sposób naturalny, z cennymi gatunkami fauny i flory. Teren gminy w całości leży w granicach zlewni rzeki Kurówki, prawego dopływu Wisły. Na obszarze gminy Kurówka posiada dwa lewe dopływy: Strumień Olszowiecki i ciek bez nazwy oraz jeden prawy o nazwie Bielikowa (Białka). W rozszerzonych częściach doliny Kurówki w Markuszowie zostały założone stawy rybne. Północna część gminy Markuszów (około 1300 ha) należy do Obszaru Chronionego „Kozi Bór”. Obszar „Kozi Bór” został utworzony w 1990 r. w celu ochrony krajobrazu leśnego, łąk i torfowisk oraz rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny. Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” jest elementem korytarza ekologicznego o randze regionalnej. Łączy obszary węzłowe w systemie przyrodniczym województwa lubelskiego.

Na terenie gminy Markuszów zlokalizowane są cenne zabytki kulturowe, pośród których do najcenniejszych należą:

  • zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca w Markuszowie obejmujący również dzwonnicę z XVII w., ogrodzenie z bramkami z XVII w., plebanię z XVIII w. a także drzewostan i cmentarz przykościelny,
  • zespół kościoła poszpitalnego pod wezwaniem św. Ducha w Markuszowie, w skład którego wchodzi dzwonnica XVII w., ogrodzenie z XVII w., drzewostan, kapliczka z herbami Lewart z 1609r. i obelisk z XX w.,
  • kościół Starokatolickiej Parafii Mariawitów pod wezwaniem Przenajświętszego Sakramentu w Łanach,
  • cmentarz żydowski (kirkut) założony w XVIII w.