POLSKA W PEŁNI ZINTEGROWANA W RAMACH EUROPEJSKIEGO MECHANIZMU ŁĄCZENIA RYNKÓW DNIA NASTĘPNEGO