Uzyskana energia

62,7 ton

CO2 - roczny spadek emisji zanieczyszczeń

78 MWht

- roczna produkcja energii elektrycznej

70 MWht

- roczna produkcja energii cieplnej