Lista instalacji

Lista instalacji

Zestawienie nieruchomości – instalacja fotowoltaiczna
Lp. Adres montażu Moc kW
1 Góry-Kolonia 3,2
2 Góry-Kolonia 3,2
3 Góry 3,2
4 Kaleń 3,2
5 Łany 3,2
6 Łany 3,2
7 Łany 3,2
8 Łany 3,2
9 Markuszów 3,2
10 Markuszów 3,2
11 Markuszów 3,2
12 Markuszów 3,2
13 Markuszów 3,2
14 Markuszów 3,2
15 Markuszów 3,2
16 Markuszów 3,2
17 Markuszów 3,2
18 Markuszów 3,2
19 Markuszów 3,2
20 Olempin 3,2
21 Olempin 3,2
22 Olempin 3,2
23 Olszowiec 3,2
24 Wólka Kątna 3,2
25 Wólka Kątna 3,2
26 Zabłocie 3,2
Zestawienie nieruchomości – kocioł na biomasę
1 Wólka Kątna 15
2 Wólka Kątna 15
3 Łany 15
4 Olszowiec 25